İlmi Gizlemek

By | 20 Kasım 2014

İlim Bu Yolda PerdedirEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse kendisinden sorulan bir meseleyi gizleyip cevap vermezse, kıyamet günü ateşten bir gemle gemlenir.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bir kimse kendisinden sorulan bir meseleyi gizleyip cevap vermezse, Allah, kıyamet günü o kimseyi ateşten bir gemle gemler.”
Müslümanlar, kesin olarak bildikleri bir meseleyi bir ihtiyaca dayanarak soran kimselere açıklamakla mükelleftirler. Bu hususta bildiklerini açıklamayanlar manevi cezaya müstahak olurlar. Yalnız soruyu soran kimse, güzel bir maksatla değil de kötü amaçla soru soruyorsa bu tür soruya cevap verip vermemekte kişi serbesttir.