İlim Öğrenmeli ٧e Öğretmeli

By | 1 Ağustos 2019

 

İlim Öğrenmeli ٧e Öğretmeli

 

İlim öğrenmek ve öğretmek hem kendine hem başkalarına faydalı olmaktır.

Onun iyin Allah’tan faydalı ilim istemeli, faydasız ilimden yine Ona sığınmalıdır.