Sahte Âlimlerden Sakınmalıdır

By | 1 Ağustos 2019

 

Sahte Âlimlerden Sakınmalıdır

 

İlimden, âlimden uzaklaşmak bir toplumu felakete sürükler.

Müslüman adam dinini iyi bilmeli, İslâm ahlâkına göre yaşayan (ilmiyle âmil olan) gerçek alimlerin ardından gitmeli, onlara deger vermeli, el üstünde tutmalı, yazdıklarım okumalı, ölümlerini bir felaket saymalıdır.

 

Âlim geçinen câhillere aldanmamalı, onların kurumlu tavırlarına, parlak ve yaldızlı sözlerine inanmamalıdır. Bu çıkarcıların gerçekleri tersyüz edeceğini, kendilerine kananları dinden ve Allah’tan uzaklaştıracağını unutmamalıdır.

 

Sahte âlimler, sözü ile yaşayışı birbirini tutmayan “okur alim, tutmaz zâlimlerdir. Onlardan uzak durmalı, sözlerine kulak vermemeli, yazdıklarını okumamalıdır.

Bu tehlikeli şahısları bize tanıtacak olan yine ilimdir.