İftirada Bulunmak İle İlgili Hadisler

By | 13 Aralık 2014

Gıybet (İftira) Günahından Dolayı Mağfiret Talebi DuasıEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim kölesine/emri altında çalışana zina iftirasında bulunursa kıyamet gününde Allah o kimseye had cezası uygular. Ancak kölesinin/emri altında çalışanının, söylediği gibi (zina yapmış) olması hali müstesnadır.”

(Buhârî, Hudûd 45; Müslim, Eyman 37 (1660); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/499)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Kim kölesine/emri altında çalışana söylediği sözden uzak olduğu halde zina iftirasında bulunursa Allah kıyamet gününde o kimseye had cezası uygular.”

(Ebu Dâvud, Edeb 123-124 (5165); Tirmizî, Birr 30 (1947); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/431)

Bir rivayette ise “Kıyamet günü (had cezası olarak ona) celde/dayak vurulur. Ancak kölesinin/emri altında çalışanının, söylediği gibi (zina yapmış) olması hali müstesnadır” ifadesi yer almaktadır.

(Buhârî, Hudûd 45; Ebu Dâvud, Edeb 123-124 (5165)

Yine konuyla ilgili olarak Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in  “Helak edici yedi şeyden sakının” hadisinin içerisinde  “Namuslu ve kendi halinde bulunan mümin kadınlara zina iftirası atmak” ifadesi de yer almaktadır.

(Buhârî, Vesâyâ 23, Tıb 48, Hudûd 44; Ebu Dâvud, Vesâyâ 10 (2874); Nesâî, Vesâyâ 12)