İftar Duası

By | 22 Eylül 2014

Bu Ayda Allah’a Hayır Ameller Takdim EdinizResûl-i Ekrem Efendimiz’den muhtelif iftar duaları rivayet edilmiştir. Aşağıdaki duâ bunların en meşhurlarından bir tanesidir.

Duanın Arapçası :

“Allahümme leke sümtü ve alâ rızkıke eftartü ve bike amentü ve leke eslemtü ve aleyke tevekkeltü fetekabbel mini inneke entes semiy’ul aliymü.”

Duanın Anlamı :

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum . senin rızanla iftar ettim. Sana teslim oldum ve sana tevekkül ettim.
Tuttuğum orucu benden kabul et. Hiç şüphe yok ki sen duamızı işitici ve niyetimizi hakkıyla bilicisin.”