İdrar Tıkanıklığı İçin Dua

By | 30 Eylül 2014

Her İşin Başında Okunan DuâEbu’d Derda (r.a) anlatıyor. “Yanıma bir adam geldi, babasının idrarının tıkandığını, Rasulullah (s.a.v)’e gittiğini, ona şu duayı öğrettiğini söyledi:
“Rabbenellezi fi’s semai, tekaddesesmüke, emrüke fi’s semai ve’l ardı, kema rahmetüke fi’s semai, fec’al rahmeteke fı’l ardı veğfir lena hübena, ente rabbü’t tayibin, feenzil fifaen min şifaike ve rahmeten min rahmetike ala hazel vecai.”
“Ey gökteki Rabbimiz! Adm mukaddestir. Rahmetin gökte olduğu gibi, emrin de gökte ve yerde geçerlidir. Yerdekilere de merhamet et. Günahlarımızı, hatalarımızı bağışla sen, temiz kimselerin Rabbisin, şifalarından birini ve rahmetinden birini bu ağrıyı çekenin üzerine indir de iyi olsun.”