Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular – 2

By | 30 Eylül 2014

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1. Bayramın dördüncü günü taş atma vakti ne zamandır?

Bayramın dördüncü günü taş atma vakti, İmam Ebû Hanife’ye göre; fecrin tuluundan, güneşin batmasına kadar olan vakittir. Ancak, bu günde de, zevalden önceki vakit, mekruh vakittir. Zevalden sonraki vakit ise sünnet vakittir.

2. Şeytan taşlamada atılacak şeylerin cinsi nedir?

Şeytan taşlama esnasında, yer (toprak) olan, temiz olan her şeyin atılması caizdir. Ancak atılan bu şeyin değersiz, hakir bir şey olması şarttır. Zebercet, firuze, elmas, yakut inci, altın, gümüş gibi şeylerin atılması caiz değildir. Odun atmak da caiz değildir.
Kurumuş çamur, tuğla, alçı ve toprak gibi şeyler birer avuç atılır.

Şafiî Mezhebine göre; topraktan yapılmış çamurun, şeytan taşlamada kullanılması caiz değildir.

3. Taşların büyüklüğü?

Şeytan taşlamada, nohut veya bakla büyüklüğünde taşları atmak uygundur. Bundan daha büyük veya küçük olması da caizdir.
Şafiî Mezhebine göre; kullanılacak taşların parmak uçlarından daha küçiik olmaları uygun değildir.