İçki Satmak

By | 6 Aralık 2014

icki-satmakAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Ömer ibnu’l-Hattâb’a, filanca kimsenin içki sattığı haberi ulaştı. Bunun üzerine Ömer:

– ‘Allah filanca kimseyi kahretsin! O, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in:

– ‘Allah Yahudilere lanet etsin. Onlara hayvanların iç yağları(nın yenmesi) haram kılındı, onlar da onu eritip sattılar’ buyurduğunu bilmedi mi?’ dedi.”

(Buhârî, Büyu’ 103, Enbiya 50; Müslim, Müsakat 72 (1582); Ebu Dâvud, İcare 64 (3488); Nesâî, Fer’ 9; İbn Mâce, Eşribe 7 (3383)

(En’âm: 6/146’da geçtiğine göre, yüce Allah, Yahudilere; sığır ve koyunun sırtlarında,  bağırsaklarında yada kemiklerindeki yağlar hariç bu tür hayvanların iç yağını yemeyi haram etmişti. Onlar ise ölmüş hayvanın iç yağını yeme yerine o yağı eritip satmak suretiyle parasını yediler. Böylece iç yağını yeme yerine parasını yemeyi tercih etmişlerdi.)

Muğîre ibn Şu’be (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

İçki satan kimse, domuzları da boğazlasın (domuzun etini de yesin).”

Ebu Dâvud, İcare 64 (3489); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/310)