Hz. Lokman Kimdir ?

By | 21 Nisan 2014

hz. lokman kimdir

Ayet: “Yemin olsun biz Lokman’a ‘Allah’a şükret’ diye hikmeti ver­dik…”

(Lokman; 12)

Hadis: “Lokman (as) oğluna öğüt verirken şöyle dedi: “Ey evladım, sa­kın başm yüzün örtülü gezme. Bu gece için korkunç, gündüz için zillettir.”

(Ramuzü’l-Ehadis)

Hikâye: Dil ile Kalp

Rivayet olunur ki, bir gün Davud (as) Hz. Lokmandan bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça getirmesini istemiş. Hz. Lokman da kestiği hay­vanın en iyi yeri olarak “dilini ve kalbini” götürmüş. Birkaç gün sonra Da­vud (as) bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça getirmesini isteyin­ce, Hz. Lokman yine “dilini ve kalbini” götürmüş. Davud (as) Hz. Lokman’a bunun sebebini sormuş, Hz. Lokman da: “Bu iki organ iyi olursa bunlardan daha iyisi; kötü olursa daha kötüsü olmaz” şeklinde cevap vermiş