Hırsızın Elini Kesmek

By | 12 Kasım 2014

hırsızlıkHz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), hırsızın elini, çeyrek dinar altında ve daha fazlasında keserdi.”

Hadis; hırsızlık cezasının nisabı, yani bir hırsızın elinin kesilebilmesi için çaldığı malın olması gereken asgari değeri ile ilgilidir.
Konu ile ilgili değişik rivayetlerde, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in; çeyrek dinar altın, fiyatı üç dirhem gümüş olan kalkan ve kıymeti on dirhem gümüş yada bir dinar altın olan kalkan çalan hırsızın elini kestiği görülmektedir.
İslam Hukukunda hırsıza verilecek ceza hususunda Maide’deki ayet mutlaktır. Hırsızlık yapan erkek ve kadının elinin kesilmesi emredilmiş, ama çaldığı malın miktarı konusuna değinilmemiştir. Gerek bu ayetin mutlak oluşu ve gerekse de hadislerdeki farklı rivayetler, el kesme nisabında alimlerin ihtilafına sebep olmuştur.Hanefilere göre; el kesmek için hırsızlıktaki nisap miktarı, on dirhem gümüş yada onun kıymetidir. Çalman mal altın bile olsa gümüşle değerlendirilir. Yalnız muteber olan; külçe halindeki gümüş değil, basılmış haldeki gümüştür. Hanefilerin bu konudaki delilleri için

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hırsızın elini, kıymeti üç dirhem gümüş olan bir kalkandan dolayı kesmiştir.”
(Hadis, hırsızlık cezasının haddinin nisabı, yani bir hırsızın elinin kesilebilmesi için çaldığı malın olması gereken asgari değeri ile ilgilidir.

Câbir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Mahzum oğullarının ileri gelenlerinden birisi olan Fatıma adlı bir kadın, (mücevherat) çalmıştı. Hırsızlık yapan bu kadın, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e getirildi. Derken bu kadın, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hanımı Ummü Seleme’ye sığındı. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Allah’a yemin ederim ki, eğer kızım Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı, muhakkak onun elini de keserdim’ buyurdu ve kadının eli kesildi.”