Cuma Namazı

By | 17 Şubat 2014

Allahü Teala’nm kullarına bahşettiği sayısız lütuflarından biri de Cuma günüdür. Cuma’yı diğer günlerden ayıran en önemli özellik, o günde cemaat halinde Cuma namazının kılınmasıdır. Nitekim Allahü Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman etmiş olan kimseler! Cuma günü o (Cuma) namaz(ı) için (ezan okunularak) çağrıda bulunulduğu za­man, hemen Allah’ın zikri (olan Cuma namazının ikame­sine koşun ve alışveriş (gibi tüm muameleler)i bırakın! İşte size! Bu (alışverişin geçici kârından) sizin için daha hayırlıdır! Eğer (kalıcı olan hayır ve şerri) bilmekte bu­lunmuş olduysanız (sonsuz ticareti tercih edersiniz)cuma namazı

Artık o namaz bitirildiği zaman, hemen yer(yüzün)de dağı­lın, Allah’ın fazlından (kârınızı) arayın ve Allah’ı (anmayı sadece namaza tahsis etmeyip, tüm hallerinizde O’nu) çok­ça zikredin, tâ ki siz (iki cihan saadetine kavuşarak) felah (ve kurtuluş)a erişebilesiniz!”

Bu ayeti kerime, Cuma vaktinin Cuma namazı kendilerine farz olanlar için bir ibadet zamanı olduğuna işaret etmekte­dir. Bu ayete kulak veren müminler, yüce Allah’ın bu çağrı­sına uyarak her türlü dünyevî meşgaleyi bir tarafa bırakıp Cuma namazına koşarlar. Camide hayatlarına yön verecek nasihatleri dinler, birlik ve beraberlik içersinde Allahü Te­ala’dan af ve rahmet dilerler.