Hendek Gazvesi

By | 7 Nisan 2014

hendek gazvesi

Hendek Gazvesi ile ilgili Ayet: “O vakit onlar hem üstünüzden, hem altınızdan size gelmişler­di. O zaman gözler yılmış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı ve siz Allah’a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz, işte orada mü’minler imtihana uğ­ratılmıştı. Şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı…” (Ahzab; 10-11)

Hendek Gazvesi ile ilgili Hadis: “Resûlullah (sav) Hendek’e gitti. Gördü ki Muhacir ve Ensar so­ğuk bir sabah vakti hendek kazıyorlar. Onlan vuran yorgunluk ve açlıkla­rım görünce terennüm ettiler: “Ey Allah’ım! Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhaciri mağfiret buyur!” Çalışanlar da ona şöyle mukabele etti­ler: “Biz Muhammed’e biat edenleriz. Hayatta kaldıkça cihad gayemiz.” (Enes b. Malik)

Hendek Gazvesi ile ilgili Hikâye: Hendek’teki Kaya

Hz. Câbir (ra) anlatıyor: “Selman-ı Farisi çok iyi hendek kazardı. Ar­kadaşları ile kendisine ayrılan yeri kazarlarken, çok sert ve büyük, beyaz bir kaya ile karşılaştılar. Kırmak için çok uğraştılar fakat kıramadılar. Hazret-i Selman, Peygamberimizin huzuruna varıp;

“Anam-babam, canım sana feda olsun ya Resûlullah! Hendeği kazar­ken sert bir kayaya rastladık. Demirden yapılmış bütün aletlerimiz kırıl­dığı halde, yerinden bile oynatamadık” diyerek, durumu arz etti.

Efendimiz, oraya gelip balyoz istediler. Oradaki ashab-ı kiram da ne­ticeyi merakla bekliyorlardı. Efendimiz, “Bismillahirrahmanirrahim” diye­rek, balyozu kaldırıp, kayaya öyle bir vurdular ki, bu çarpmadan, her ta­rafı aydınlatan bir şimşek çaktı ve kayadan bir parça koptu.

Resul-i ekrem efendimiz; “Allahu Ekber!” diyerek tekbir getirdiler. Bu­nu işiten ashab da tekbir getirdi. Sonra ikince defa balyozu vurdular. Yi­ne kayadan parçalar koptu.

Sevgili Peygamberimiz yine; “Allahu ekber!” diyerek tekbir getirdiler. Bunu ashab-ı kiram takip etti. Balyoz üçüncü defa indiğinde, her tarafı aydınlatan bir şimşek daha çakmış ve kaya parça parça olmuştu.