Abdullah Bin Abbas’ın Peygamberimizle Geçirdiği Bir Bayram

By | 7 Nisan 2014

Abdullah bin Abbas'ın Peygamberimizle Geçirdiği bir bayram

En sevgili ile otuz ay geçiren Abdullah b. Abbas’ın birçok yer ve zamanda onunla yaşadığı güzel anısı oldu. Abdullah bin Abbas’ın Peygamberimizle geçirdiği bir bayram gününü, şöyle anlatır:

Bir adam yanıma gelerek bana,

–            Allah Resûlü’ne (a.s.m.) yetişebildin mi? diye sordu.

–            Evet, ona yetiştiğimde henüz çocuktum, diyerek onunla geçir­diğim bir anı anlattım.Anlattığı anı şudur;

Abdullah bin Abbas’ın Peygamberimizle Geçirdiği bir bayram

“Allah Resûlü (a.s.m.) bayramların gelmesini çok isterdi. Bay­ram gelince Kesir b. Sâlit’in evinin bulunduğu yere gider, asasını oraya diker, orada toplanmış olan insanlara vaaz ederdi. Kur’ân’- dan ayetler okuyarak sahabeleri zekât vermeye teşvik ederdi. Ar­dından ezan ve kamet okunmaksızın bayram namazını kıldırırdı. Namazdan sonra hutbe okur, sonra hanımların bulunduğu yere gi­der, onları zekât vermeye teşvik ederdi. Onu dinleyen hanımlar ku­laklarındaki küpeleri, kollarındaki bilezikleri çıkarıp ne kadar yü­zük gerdanlık varsa onları Bilâl-i Habeşî’nin yere serdiği elbisenin üzerine koyarlardı. Elbise takılarla dolardı. Allah Resûlü (a.s.m.) bayram bittikten sonra orada durmaz, evine ailesinin yanına dö­nerdi.”[1]

Abdullah bin Abbas’ın Peygamberimizle Geçirdiği bir bayram anısı bu şekilde bize nakledilmiştir.[1] Buhâri, Nikâh, 124, Libas, 56; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 11/30, 12/144.