Hayvan Kesimi ile İlgili Sorular – 2

By | 8 Ekim 2014

hayvan-kesimi-ile-ilgili-sorular1. Kesilen hayvanın helal olması için önemli olan başka şartlar nelerdir?

Kesilen hayvanın helal olması için önemli olan iki şart daha vardır.

Onlar da; hayvanın hareket etmesi ve kesilen hayvanın kanının akması.

2. Kesilen hayvanın kanı çıkar ve fakat hareket görülmezse durum nedir?

Şayet bir koyun veya sığır kesilip, ondan kan çıkar, fakat bu hayvanda bir hareket bulunmaz ancak bu kanın çıkışı, sağ hayvanın kanının çıkışı gibi olursa İmam Ebû Hanife’ye göre o hayvanın eti yenir.

3. Bir hayvanın canlılığının tesbiti nasıl yapılır?

Bir adam bir hayvanı kestiği zaman, onda hiçbir hareket olmaz, sadece onun kapalı ağzı açılırsa bu durumda eti yenmez. Eğer, açık olan ağzı kapanırsa eti yenir.

Şayet kapalı olan gözü açılırsa eti yenmez, eğer açık olan gözü kapanırsa eti yenir. Ve eğer ayakları uzanırsa eti yenmez, şayet ayakları toplanırsa eti yenir. Eğer, kılları seğirirse eti yenir, şayet seğirmezse eti yenmez. Bunların tamamı, hayvanın kesildiği zaman, canlı olup olmadığı bilinmediği zamanlarda böyledir. Ve söylenenler, onda hayat olduğunun veya olmadığının alametleridir.

4. Kadının kestiği hayvanın eti yenir mi?

Müslüman veya ehl-i kitap olan kadının kestiği de aynı erkeğin kestiği gibidir, eti yenir.