Hayatı Sev ve Ona Tebessüm Et

By | 1 Ağustos 2019

Yaşadığımız hayat, tüm olumsuzları ve mutlulukla­rıyla güzeldir. Bize bahşedilen ve nimetleri görebildiği­miz bir yaşam alanıdır. Farklı insanlar, diyarlar, lezzet­lerle tanıştığımız, onları anlamaya ve yaşamaya çalıştı­ğımız mekandır.

Hayat nimeti, yaşam insana bir defa verilecek bir ni­mettir. Karşımıza çıkan fırsat ve olanakları en iyi şekil­de değerlendirmeli, güzel olan hayatımızın ve sıhhatimi­zin bir daha yerine konmayacağını bilmeliyiz.

İsyana düşmek ve şikayetçi olmak, bize verilen hayat nimetine nankörlük olur ve uzak durmalıyız.

Hayatta mutlu olunacak ve huzuru yakalayacağımız bir çok mekan ve olay vardır. Bunları görebilmek, yaşa­mak ve ulaşabilmek insanın elinde olan bir durumdur.

Olumsuzlukları kafanızdan atıp mutlu olmanın yolla­rına bakın. Etrafınızda sizi mutlu kılacak nice hadise ce­reyan etmekte ve siz farkında değilsiniz. Bunları göre­bilmek adına, yaptığımız şikayet, içine girdiğimiz isyan dan kendimizi kurtaralım.

Hayata gülümseyelim ve mutluluğun sırlarını araya­lım

Namaz ile, oruç ile, sadaka ile, dua ile, sabır ile, ita­at ile, kanaat ile ve Allah (cc)’a sığınmak ile mutlu ola­cak, gözlerimize inen o mutsuzluk perdesini ortadan kal­dıracağız Allah (cc)’ın izni ile.

Bir tebessüm ile bakış açımız değişecek ve güzel ola­nı görmeyi bileceğiz belki de. Hayatı mutlu kılabilmek ve bu değerleri içimizde hissedebilmek için bunlara ihti­yacımız var.

Her zaman mutlu olmayı bil, beklentin, gayen ve is­teyin mutluluk olsun, mutsuzluğu ve başarısızlığı asla bekleme, isteme.