Havkale

By | 19 Kasım 2014

havkaleEbu Musa el-Eş’arî (radıyallâhuanh)’dan rivayet edilmiştir:“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘(Ey Ebu Musa!) Sana cennet hâzinelerinden bir hazine göstereyim mi?’ buyurdu. Ben de:
– ‘Evet, Ey Allah’ın Rasulü!’ dedim. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘ “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâh” (Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur) diye dua et’ buyurdu.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anhj’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bana:
– “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâh” ( Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur) sözünü çokça söyleyin. Çünkü bu söz, cennetin hazinelerindendir’ buyurdu.”