Hastaya Okuma Tedavisi Yapmak/Rukye

By | 17 Kasım 2014

hastaya-vaad-edilen-ecirHz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:
“Bizden birisi rahatsızlandığı zaman Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) eliyle sıvazlar ve sonra da:
– ‘ “Ezhibi’l-bâse Rabben’n-nâsi, ve’ş- fi ente’ş-şâfi lâ şifâe illâ fitinim şifâen lâ yuğâdiru sakamen” Ey insanların Rabbi! Şu hastalığı gider. Şifa eyle. Şifa veren ancak Sen’sin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Bu öyle bir şifa ver ki, hasta üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın’ derdi.”
Ebu Saîd (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Cebrail, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip:
– ‘Ey Muhammed! Rahatsız mısın?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi sellem):
– ‘Evet’ buyurdu. Cebrail:
– ‘ “Bismillah, erkîke min külli şey’in yu’zîke min şerri külli nefsı ayni hâsidin Allahu yeşfîke. Bismillah, erkîke” Allah’ın ismiyle, san; an inciten her şeyden, her kötü nefisten yada her hasetçi gözden rukye ederim sana şifa verir. Allah’ın ismiyle, sana rukye ederim’ dedi.”
Osman b. Ebi’l-Âs es-Sekafî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Osmân b. Ebi’l-Âs, müslüman olduolalı vücudunda duyduğu bir ağrıdan dolayı Rasulullah (sailailâhu aleyhi ve sellem)’e şikayette bulundu. Rasulullah (sailailâhu aleyhi ve sellem), ona:
– ‘Elini vücudunun ağrıyan yerine koy, üç defa “Bismillah (Allah’ın adıyla)” de! Yedi defa da “Eûzu billâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru (acısını duyduğum ve sakınıp sığınmaya çalıştığım ağrının şerrinden Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım)” de!’ buyurdu.”
Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallalâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret edip onun yanındayken yedi defa “Es’elu’llâhe’l-azîme rabbe’l-arşi’l-azîmi en yeşfiyeke” Yüce Allah ve arşın Yüce Rabbinden sana şifa vermesini dilerim) diye dua ederse Allah o hastayı kesinlikle bu hastalıktan kurtarır.”