Hastalık ve şifa Allah’tandır

By | 3 Temmuz 2014

kuran

 

hasta3“Hastalandığım zaman bana şifa ueren O’dur”

Açıklama:
Allah’u Tealanın “Eş – şafi’ sıfatı vardır.” Yani şifa veren… Bu sıfatın tecelli etmesi için hastalıklar yaratılmıştır. Hiçbir insan hastalıktan muaf tutulmamıştır. Hatta peygamberler bile en ağır hastalıklardan geçmişlerdir.

Hastalıklar bir yandan insanı Allah’a yaklaştırırken diğer yandan insan kendisinin güçsüz ve Allah’a muhtaç olduğunu da çok güzel bir şekilde hatırlatmış oluyor. Bu açıdan bakıldığında hastalık insan için birer nimet olabiliyor… Hasta olan bir insana ölünceye kadar öylece kal denmez. Ve Peygamberimiz az önce gördüğümüz hadiste tedavi olunmasını emreder.

Her konuda örnek alacağımız tek kişi Peygamberimizdir. Hastalıklarımızda da ondan örnekler buluruz. Ve onun tedavi metodunu başvurursak hem bir sünnete uyma ecrini alırız hem de şifayı Allah’ın dediği adreste aramış oluruz.

Biz müslümanlar, doktor ve yazdıkları ilaçları sadece şifa için birer vesile olarak görürüz. Hiç bir zaman şifayı doktor, ilaç ya da bir bitkinin vereceğine inanmayız. Aynı ilaç bir hasta için iyileşme vesilesi olurken neden bir başka hastanın ölümüne sebep olabiliyor?