Hasta Ölüme Terk Edilemez

By | 3 Temmuz 2014

feraceler

 

hasta4İbn Şihâb, Salim’den, o da Abdullah İbn Ömer’den radıyallâhu anhnakletmiştir:
Allah Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Müslüman müslümanın kardeşidir; ona haksızlık etmez ve onu ölüme terk etmez. Her kim kardeşinin bir ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Her kim bir müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.”

Açıklama:
Ölüm teşhisi konmuş hastanız ister yaşlı isterse de genç olsun. Nefes alıp verdiği sürece canlıdır ve henüz ölmemiştir. Hastaya ölü muamelesi yapmak hem iyileşme sürecini zayıflatır hem de zulüm olur. Kimse iyileşemez garantisi vermez hastaya. Nice ölüm teşhisi konan hastalar doktorlarından daha uzun yaşadılar. Ne siz ümitsiz olun ne de hastanızı ümitsizliğe sürükleyin.