Hasta Olanın Hasta Olduğunu Söylemesi

By | 4 Kasım 2014

hasta2• Abdullah ibni Mes’ud’dan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- ateşli bir hastalığa tutulmuş iken, yanına vardım. Ona elimle dokunup dedim ki: Sen de şiddetli bir şekilde ateşlenir misin? buyurdular:

– Evet, sizden iki erkek ateşlendiği gibi (ateşlenirim).”

• Sa’d İbni Ebi Vakkas’tan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

“Bende olan şiddetli ağrıdan dolayı Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- beni ziyarete geldi. Ben dedim ki: Gördüğün hal başıma geldi. Ben, mal sahibiyim; fakat bir kızımdan başka mirasçım yoktur.” Sonra hadisin devamını anlattı ravi…

• Kasım ibni Muhammed’den rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: Hazreti Aişe -radıyallâhu anhâ-: “Vay başım!., dedi. Bunun üzerine Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- de: Daha doğrusu, vay benim başım! buyurdu.” Sonra ravi hadisi tamamını anlattı. (Bu hadis, bu lâfızla Mürseldir).