Hasta Namazı ile İlgili Sorular

By | 25 Eylül 2014

hasta-namazi-ile-ilgili-sorular1. Hasta olan bir kimse, ayakta durmaya gücü yetmediği zaman oturarak namaz kılabilir mi?

Hasta olan bir kimse, sağlıklı bir insandan farklı özür sahibi biridir. Böyle bir kişi ayakta durmaya gücü yetmediği takdirde rükû ve secdesini yaparak namazını oturarak kılar. Gücü yetmeme konusu; ayakta durunca sağlık bakımından bir zarara uğrama halidir. Ayrıca bir kimse, hastalığının artmasından korktuğu, iyileşmesinin gecikeceği veya başının döndüğü veya ayakta durma yüzünden ağrı ve acı duyacak zamanlarda da namazını oturarak kılar.

2. Bir kimse, namazın tamamında ayakta duramayıp fakat bir müddet ayakta durmaya gücü yeterse durumu nedir?

Bir kimse, namazın tamamında, ayakta, dıuramayıp bir müddet ayakta durmaya gücü yeterse, o kimsenin gücü yettiği kadar ayakta durması gerekir. Mesela: Bir kimsenin ayakta tekbir almaya gücü yetse de, Kur’an okumak için ayakta durmaya gücü yetmese veya kıyamın bir kısmına gücü yetse; bu kimsenin gücü yettiği kadar ayakta durması gerekir, aciz kalınca da oturur. Ulemadan bazıları, böyle yapmayan kişinin namazının caiz olmayacağından endişelendiklerini belirtmişlerdir.

3. Evinde ayakta kılmaya gücü yettiği halde, dışarı çıktığı zaman buna gücü yetmeyen hasta nerede namazını kılmalıdır?

Böyle bir durumda olan hastanın evinde ve ayakta namazını kılması daha uygundur.

4. Oturarak namaz kılma durumunda olan kişi nasıl oturmalıdır?

Hasta olan kimse, oturarak namaz kıldığı zaman nasıl oturmak kolayına geliyorsa öyle oturur.