Hasta Namazı ile İlgili Sorular – 3

By | 25 Eylül 2014

hasta-namazi-ile-ilgili-sorular1. Namaz kılacak kimsenin oturmaya da gücü yetmezse sırtının üzerine yatarak namaz kılabilir mi?

Namaz kılan kimsenin oturmaya da gücü yetmezse, sırtının üzerine yatarak ve ayaklarını kıbleye doğru uzatarak namazını kılar. Oturan kimseye benzemek için de başının altına bir yastık koyar. Böylece ima ile yapması da kolaylaşır. Bu durumda olan bir kimsenin yanı üzerine yatıp kıbleye yüzünü çevirerek yine ima ile kılması caizdir.

2. Oturduğu yerde namazını rükû ve secde yaparak kılan kimse, namazda sıhhatine kavuşursa ne yapar?

Bu durumda olan kimse kalan kısmını ayakta tamamlar Fakat oturduğu yerde bir kısmını ima ile kılıp, sonradan rüku ve secdeye gücü yeten kimse, bütün âlimlere göre, namazını yeniden kılar.

3. îma ile namaz kılmaya gücü yetmeyen kimse ne ya par?

îma ile namaz kılamaya da gücü yetmeyen kimseden, namazın farziyyeti sakit olur (düşer). Gözle, kaşla îma etmeyi itibar olunmaz. Bu caiz değildir. Bu kimsenin hastalığı sonradan hafiflerse, kılmadığı namazları kaza edip etmeyeceği hususunda bazılarına göre; eğer bu kimsenin aczi, bir gün, bir gece den fazla olursa namazlarını kaza etmesi gerekmez, fakat bundan az olursa kazası lazım olur. Böyle bir hastalıktan dolayı ölen kimse için de fidye gerekmez.

4. Hastanın namazda gücünün yettiği şeylerde durumu nedir?

Hastanın sağlam kimseden ayrıldığı noktalar, gücünün yetmediği şeylerdir. Hasta gücünün yettiği şeylerde sağlam kişi gibidir.