Hangi Durumlarda İki Defa Gusül Yapılır?

By | 4 Şubat 2015

hangi-durumlarda-iki-defa-gusul-yapilir   “Bir kadın eşiyle temastan sonra henüz gusletmeden aybaşı olsa gusletmesi gerekir mi, yoksa temizleninceye kadar bekler mi?” Esas olarak gusletmesi gerekmez, âdeti bitinceye kadar beklemesi gerekir.
Farz olan gusülden maksat, insanın kendisinde mevcut olan cünüplük halini üzerinden atması, ibadetlerini eda etmeye engel olan durumdan kurtulmasıdır.

Fakat, guslü gerektirecek bir halden sonra yıkanıp cünüplükten kurtulmadan guslü gerektirecek başka bir hal meydana gelse, o insan gusletse de üzerinden cünüplük halini atmış olmaz, dinen temizlenmiş sayılmaz.Dolayısıyla guslü gerektirecek ikinci hal olan aybaşı hali bitip temizlenmeden gusletmek gerekmez, yani farz olmaz.Zaten bu süre içinde gusletse dahi üzerindeki o hali atmış oluyor. Ancak, sadece vücut temizliği için bugünler içinde gusledilmesi mümkündür. Bu da maddi bir temizlikten öte bir şey değildir, cünüplüğü kaldırmaz.
Bu arada şu hususu da hatırlatalım:
Guslü gerektirecek birinci halde iken yıkanmadan o arada bir namaz vakti girse, vakit çıktıktan sonra aybaşı olsa; daha sonra, geçen bu namazın kazası gerekir.