Hadislerde Rüya

By | 1 Ocak 2014

rüya hadisleri

Rüyâ, gayıbdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. Peygam­ber Hadis-i Şeriflerinde:

“Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüyâ, peygamberli­ğin kırkaltı cüz’ünden (parçasından) biridir.” buyurmuş ve yine:

“Mü’min bir kimsenin gördüğü rüyâ, sanki Rabbiyle uykuda ko­nuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir” ve diğer bir hadislerinde de:

“Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiç bir şey kalma­mıştır. Ancak doğru ve salih rüyâ “Mübeşşirât” kalmış olacaktır” buyurmuşlardır.

Dinimiz müslümanlıkta güzel rüyânm önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüyâ, Peygamberlerin özelliklerinden bir par­çadır.

Yani, peygamberler vahiy yoluyla gayıbdan haber alırlar, gayıbdan haberdâr edilirler. Hz.Peygamber (s.a.u.), salih, (doğru) ve güzel rüyâyı gayıbdan haberdâr olma anlamına gelen pey­gamberlerin vahiy yoluyla gayıbdan haberdâr olma özelliğine benzetiyor.

Evet, rüyânm insan hayatıyla birlikte ortaya çıktığı ve insa­noğlunun var oluşuyla başlamış olduğu gerçeği gözönünde tu­tulursa, bu İlâhi nimetin insanoğluna bir lutûf, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin as­lı da budur.

Ey Dost! Gerçek şudur ki, bu dünyada herkes rüyâ görebilir. İyi rüyâlar olduğu gibi, kötü rüyâlar da vardır. Önemli olan iyi rüyâlar görebilme kabiliyet ve saâdetine erişmektir.

İnsan, rüyâda bazen ileride başına gelecek iyilikleri veya kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık güneş gibi rüyâlardır. Bazen de rumuzlu (ileride başına gelecek halleri işaret­le) görür ki, bu tür rüyâlar ancak yorumlatılarak öğrenilebilir.