Had Nedir?

By | 11 Kasım 2014

had-nedirHad kelimesi sözlükte; sınır çekmek, ayırmak ve ceza tatbik etmek. Bir isim olarak; sınır, son ve şer’î ceza. Çoğulu hudûd gelir. Bir hukuk terimi olarak hadler; İslâmî ölçüler, İslâm Dininin ortaya koyduğu helâl-haram sınırları, miktarı ve niteliği nasslarda belirlenmiş olan şer’î cezalar demektir.Bu cezayı gerektiren suçlar beş tanedir: zina, hırsızlık, içki içmek, kazf namuslu kadına zina iftirası ve yol kesme hırâbe.
İslâm ceza hukukunda “had”ler “Allah hakkı” olarak kabul edilmiştir. Yani haddi İslâm’ın tesbit ettiği cezayı gerektiren suçlar amme hukukuna tecavüz anlamı taşımaktadır. Kısas kul hakkı olduğu için buna had denilmemiştir. Haddin dışında kalan yani Kur’an ve Sünnetle tayin edilmeyip hâkimin takdirine bırakılmış cezalara ta’zir cezaları denir. Hapis, teşhir, sürgün gibi.