Hacerül Esved

By | 17 Mart 2014

hacerül esved

“Allâh-u Ekber, Lâ ilâhe illallâh” diyerek Haceru’l Esved’e yönelir, Haceru’l Esved’e gel­diğinde ellerini onun üzerine koyar ve elleri ara­sından sessizce Haceru’l Esved’i öper.

İnsanlara eziyet etmeksizin bunu yapamıyor­sa, böyle yapmayı terkeder, Haceru’l Esved’e bir şeyi dokundurur ve o şeyi öper, eğer bunu da in­sanlara eziyet vermeden yapamıyorsa, o zaman uzaktan namazda ellerini kaldırdığı gibi kaldırıp:

“Allâh-u Ekber, Lâ ilâhe illallâh” diyerekve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e salât- ü selâm getirerek Haceru’l Esved’e avuçlarının içiyle işaret eder, sonra avuç içlerini öper. Buna istilam denir.

Bu istilam, ellerini namazdaki gibi kaldırıp avuçlarını Haceru’l-Esved’e çevirip:

“Bismillâhi Allâhu Ekber” diyerek de yapılır.