Tag Archives: hacerül esved taşı

Hacerül Esved

“Allâh-u Ekber, Lâ ilâhe illallâh” diyerek Haceru’l Esved’e yönelir, Haceru’l Esved’e gel­diğinde ellerini onun üzerine koyar ve elleri ara­sından sessizce Haceru’l Esved’i öper. İnsanlara eziyet etmeksizin bunu yapamıyor­sa, böyle yapmayı terkeder, Haceru’l Esved’e bir şeyi dokundurur ve o şeyi öper, eğer bunu da in­sanlara eziyet vermeden yapamıyorsa, o zaman uzaktan namazda ellerini kaldırdığı gibi kaldırıp:… Read More »