Haccın Farzlarından Buluğa Ermek

By | 16 Nisan 2014

Haccın farzlarından buluğa ermek ne demektir;

Haccın farzlarından buluğa ermek

Çocuğun haccetmesi vâcib değildir. Yapmış olduğu hac nâfile hac olur. Büluğa erdikten sonra, farz olan haccı yapması gerekir.Nitekim Ali (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel- lem) şöyle buyurmuştur:

“Üç kişiden kalem (yükümlülük) kaldırıl­mıştır; uyanıncaya kadar uyuyandan, ergenlik yaşını buluncaya kadar çocuktan, akıllı hâle gelinceye kadar deliden.” (Tirmizî, Hudûd.l, no: 1423, 4/32; Nesâî, Recm:50, no:7345, 4/323; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:956, 1/118)

Haccın farzlarından buluğa ermek ile ilgili Peygamber Efendimizden (sav) rivayetle şöyle buyurulmuştur ;

Çocuğun yaptığı haccın farz hac olmadığına dâir Muhammed ibni Ka‘b el-Kurazî (RadıyallâhuAnh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlül-

lâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Herhangi bir çocuk ailesi tarafından hacca götürülür, sonra da ölürse bu ona kifâyet eder (yeterli olur, yükümlülükten kurtulmuş olur).

Şayet ergenlik çağına ererse, hac yapması gerekir. Aynı şekilde herhangi bir köle, sâhi- bince hacca götürülür ve sonra ölürse bu ona yeterli olur (yükümlülükten kurtulmuş olur).

Şayet âzat edilirse hac yapması gerekir (ken­disine hac borç olur).” (Ebû Dâvûd, Merâsîl, no:124, 1/154; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef no: 15101, 3/823)

Bir çocuk hac için ihrama girse, sonra Arafa­t’ta vakfe yapmadan önce buluğa erse, ihramına devam ederse bize göre haccı nâfile olur. ŞâfiTye göre Arafat’ta vakfesini büluğa ermiş halde yapar­sa onun haccı, farz hac olur.

Bize göre nâfile oluşu şuna bindendir; zimme­tinde farz hac olan bir kimse, nâfile hacca niyet ederek haccederse yaptığı hac nâfile hac olur. Şâ­fiTye göre ise farz hac olur.

Şayet çocuk bu durumda telbiye getirerek veya farz hacca niyet ederek ihramını yenilerse ve Arafat’ta vakfe yapıp ziyâret tavâfım da yerine ge­tirirse ihtilafsız onun haccı farz hac olur.

Haccın farzlarından buluğa ermek konusunu bu şekilde açıklamamız yeterli olmaktadır.