Hac ile İlgili Sorular – 9

By | 30 Eylül 2014

hac-ile-ilgili-sorular1. İhrama girme zamanı ve yeri?

İhrama girme yönünden hac ve umre niyetine girecek müslümanlar üç grupta toplanır:

Birinci grup âfâkiler: îhrama giriş bölgeleri olan mikâtların dışından Mekke’ye gelenlerdir. Bu durumda olup hac veya umre niyeti ile Mekke’ye uzaktan gelen âfâkilerin, her ne kadar daha önceden ihrama girmeleri mümkün, hatta daha faziletli ise de, bunların ihrama en son girecekleri yer, Mikât bölgeleridir. Zira bu yerlerden ihramsız olarak Mekke’ye doğru gitmek caiz değildir, cezayı gerektirir. Ancak, mikât yerlerinden ihramsız giren bir kimsenin, henüz hac veya umre ile ilgili bir fiile başlamadan önce, her hangi bir mikât yerine dönüp ihrama girmesi halinde, cezadan kurtulur. Ancak, hac veya umre ibadetine başladığı takdirde, geri dönüp ihrama girse bile, cezadan kurtulamaz.

İkinci grup mikât sınırları içinde yaşayanlar: Harem bölgesi ile mikât sınırları arasında yaşayanlar, hac veya umreye niyet ettikleri takdirde, bulundukları yerde ihrama girerler. Bunların ihrama girmeleri için mikât yerlerine çıkmaları gerekmez.

Üçüncü grup Harem sınırları içinde yaşayanlar: Mekke’nin içinde veya yakın çevresinde yaşayanlardır. Bunlar; hac için ihrama girmek istemeleri halinde, kendi evlerinde, umre için ihrama girmek istemeleri halinde ise, harem bölgesi dışına çıkarak ihrama girerler. Yani, umre ihramı için ihrama girmek isteyenlerin, umre ihramı için Hıll adı verilen bölgenin dışına çıkması gerekir.

İhrama girmenin belirli bir zamanı yoktur, Mekkelilerin iıac veya umre niyetleri, ya da Afâkilerin Mekke’ye girme istemi ile mikâta ulaşmaları; ihrama girmenin en son zamanıdır.

2. İhramın mahiyeti nedir? Rüknü kaçtır ve nelerdir?

İhram, hac veya umre yapacak kimsenin helal olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre için kendisine haram kılmasıdır.

İhramın rüknü ikidir:

Niyet: Yapmak istediği hac veya umreyi kalben tayin etmektir.

Bunu dil ile söylemek müstehaptır.

Telbiye: “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke, lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde venni’mete leke vel-mülk la şerike lek.” “Allah’ım! Davetine isteyerek uydum, emrine amadeyim. Eşin ve ortağın yoktur. Sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk de şenindir. Senin eşin ve ortağın yoktur.”

Şafiî Mezhebine göre; ihram süresincetelbiyeye deve etmek, sünnet-i müebbededir.

3. İhramın vacipleri kaçtır ve nelerdir?

İhramın vacipleri ikidir. Bunlar genel olarak:

1. Mikâtı ihramsız geçmemek.

2. İhram yasaklarından sakınmak.