Hac ile İlgili Sorular – 7

By | 30 Eylül 2014

hac-ile-ilgili-sorular1. Haccın rükünlerini hacca giden kimsenin yerine başkası yapabilir mi?

Hacca gitmiş olan bir kimsenin, haccm rükünlerinden olan vakfe ve tavafı bizzat kendisinin yapması gerekir. Bunları onun yerine başkasının yapması caiz değildir.

2. Haccın sünnetleri ve edepleri terk edilirse bir şey lazım gelir mi?

Haccın sünnetleri ve edepleri terk edilirse bir şey lazım gelmez, ancak bunların terk edilmesi iyi değildir.

3. Oğulların hacca gitmesinde ana ve babanın izni gerekir mi?

Hizmete muhtaç olan ana baba, oğullarının hacca gitmelerini hoş karşılamazlarsa, o oğulların hacca gitmeleri mekruhtur.Fakat ana baba hizmete muhtaç değillerse, oğulların hacca gitmelerinde bir mahzur yoktur. Ana baba hayatta olmadıkları takdirde, nine ve dedeler de aynı baba gibidir.

4.Borçlu olan kimse hacca gidebilir mi?

Borçlu olan ve yanında borcunu karşılayacak kadar malı  bulunmayan bir kimsenin hacca gitmesi mekruhtur. Bu durumdaki bir kimse ancak borçlu bulunduğu kimseden izin alarak gidebilir.

5.Haram kazanç ile hacca gidilirse durum nedir?

Gayr-i meşru olarak elde edilen haram kazanç ile hacca giden kimsenin üzerinden farz sakıt olur. Ancak, eda ettiği hac Isevabından istifade edemez. Çünkü helal olmayan bir mal ile hac yapılması haramdır. Hz. Ömer (ra) den rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, haram bir mal ile hac eder de “Lebbeyk Allahümme leb- beyk” derse, Allah ona şöyle buyurur: “Sana lebbeyk de yok haccın da sana geri çevrilmiştir.” (Râmûz el- Ehâdis,418/6). Bunun için hacca gitmek isteyen kimse ihsan-ı ilahiden mahrum olmaması için, önce zimmetindeki kul hakkını iade edip tevbe etmeli, sonra mübah bir para ile hac yollarına düşmclidir.