Hac ile İlgili Sorular – 6

By | 30 Eylül 2014

hac-ile-ilgili-sorular1. Haccın edepleri nelerdir?

Haccın edepleri, yapılan ibadetin faziletini artıracağından önemlidir. Bunlar:

1. Hacca gidecek kimse, varsa kul borcunu ödemelidir.

2. Fazilet sahibi kimselerle istişare etmelidir.

3. Riyadan şiddetle sakınmalı, halis niyet sahibi olmalı.

4. Çalışma arkadaşları, komşuları, tanıdıkları ve yakınları ile helalleşmeli.

5. Varsa ibadetlerindeki (namaz vs.) noksanlıkları kaza etmeli.

6. Kibir ve gösterişten sakınmalı.

7. İyi bir yol arkadaşına sahip olmaya çalışmalı.

8. Aile fertlerinin nafakasını noksansız olarak bırakmalı.

9. Allahu Teala’nm ismini çok zikretmeli,

10. Öfkelenmemeli, lüzumsuz konuşmaları terk etmeli.

11. Hac ibadetiyle ilgili bilgiler edinmeli.

12. Hac ibadeti sırasında ihtiraslı bir şekilde alış verişten kaçınmalı. Ancak, helalinden alışveriş yapan kimsenin haccının sevabı da eksilmez,

13. Hacca giden kimsenin Peygamberimiz’in sünnetine uyarak, Perşembe günü yola çıkması müstehaptır. Bu olmazsa pazartesi günü yola çıkmalı.

14. Evden çıkmadan önce ve hacdan dönüp evine gelince iki rekât namaz kılmalı.

15. Evinden çıkacağı sırada kıldığı iki rekât namazın sonunda şu duayı yapar: “Allah’ım! Senin yardımınla meydana çıktım. Sana yöneldim. Sana sığındım, sana tevekkül ettim.

Allah’ım! Dayanağım sensin, ümidim sensin.

Allah’ım! Bana kasteden, kastetmeyen sıkıntılara sen kafisin. Ve sen, onları daha iyi bilirsin. Senin yardımın büyüktür. Ve senden başka ilah yoktur.

Allah’ım! Beni takva ile azıklandır. Günahlarımı bağışla. Nereye yönelirsem, yönümü hayra çevir.

Ey Allah’ım! Yolculuğun meşakkatlerinden, halin kötüye dönmesinden, fazlalığın eksilmesinden, ailemin fertlerinde ve malımda kötü bir durum görmekten sana sığınırım!

16. Hacca gitmekte olan kimse, evinden çıktıktan sonra da söyle dua eder:

“Allah’ın ismiyle başlarım.

Kuvvet ve kudret, ancak en yüce ve en büyük olan Allah’ındır.

Ben Allahu Teâlâ’ya tevekkül ettim.

Ey Allah’ım! Beni sevdiğin ve razı olduğun şeylere eriştir. Ve beni taşlanmış ve kovulmuş olan şeytandan koru.

17. Bu duadan sonra; Ayetelkürsiyi, İhlas suresini, Mu- avvizeteyn’i (Nas ve Felak surelerini) okur.

18. Vasıtaya binerken şöyle dua eder:

“Allah’ın ismi ile başlarım.

Hamd, bizi Islama hidayet eden, bize Kur’an’ı öğreten; bize Muhammed (s.a.v)’i gönderme iyiliğinde bulunan Al- lahu Teala’ya mahsustur.

Hamd, bizi insanlar içinde en hayırlı ümmet olarak çıkaran Allahu Teala’ya mahsustur.

Aslında gücümüzün yetmediği vasıtayı emrimize amade kılan Allahu Teala’yı teşbih ederiz.

Biz, Rabbimize dönücüleriz.

Ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala’ya mahsustur.”

19. Önce hac menasikini tamamlayıp daha sonra Medine’ye gelmek daha uygundur.

20. Tam helal olan bir nafaka ile haccetmelidir.