Hac ile İlgili Sorular – 5

By | 30 Eylül 2014

hac-ile-ilgili-sorular1. Ziyaret tavafının vakti ne zamandır?

Ziyaret tavafının vakti, Arafat vakfesinden sonradır. Arafat vakfesinden önce yapılması caiz değildir. Ancak ziyaret tavafı ömrün sonuna kadar yapılabilir.

2. Haccın vacipleri nelerdir?

Haccın vacipleri şunlardır:

1. Safa ile Merve tepesi arasında sa’y yapmak.

2. Müzdelife’de vakfe (durmak).

3. Cemrelere taş atmak.

4. Saçları tıraş etmek veya kısaltmak.

5. Sader tavafı (veda tavafı) yapmak.

Şafiî Mezhebine göre; sa’y haccın rüknüdür. Sa’y yapılmadıkça hac Sahih olmaz.

Ayrıca:

* Sa ’ya Safa ’dan başlamak sa ’yin şartlarındandır.

* Sa ’yin yedi şavt olması şarttır.

* Sa ’yin Kudum ve Ziyaret tavaflarından hemen sonra yapılması şarttır.

* Sa ’yin bütün şavtları farzdır, rükündür. Her şavtının tamam yapılması gerekir. Şavt’ın bir bölümü eksik bırakılırsa s a ’y sahih olmaz..

* Sa ’yin ibadet niyetiyle yapılması da şarttır.

* Zorlayıcı bir sebep olmadıkça sa ’yi yürüyerek yapmak sünnettir.

3. Haccın sünnetleri nelerdir?

Haccın sünnetleri şunlardır:

1. Kudum tavafı yapmak.
2. Kudum tavafında veya ziyaret tavafında erkeklerin remel yapmaları. (Remel: Tavafın ilk üç şavtında, adımları kısaltıp, omuzları silkerek, çalımlıca ve süratlice, koşar gibi yürümektir.)

3. Safa ile Merve arasında sa’y yaparken, oradaki iki direk ırasında erkeklerin süratlice (koşarak) geçmeleri.

4. Bayram gecelerinde Mina’da yatmak.

5. Müzdelife’de gecelemek.

6. Müzdelife’den Mina’ya, bayram sabahı güneş doğmadan hareket etmek.

7. Cemreler arasında (şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmek.

Şafiî Mezhebine göre; Müzdelife’de bulunmanın zamanı Arafat’ta vakfe yapmış olmak şartı ile bayram gecesinin gece yarısından itibaren başlar, şafağın doğmasına kadar devam eder. Buna göre; gece yarısından önce Müzdelife ’den ayrılan kimsenin vakfesi caiz olmaz. Gece yarısından sonra ve fecir (şafak) den önce ayrılan kimsenin vakfesi caizdir.