Hac İle Birlikte Umreye Niyet Etmek

By | 11 Kasım 2014

umrede dikkat etmemiz gerekenlerÖmer ibnu’l-Hattâb (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i Medine’ye yaklaşık 7.5 km. uzaklıkta bir olan Akik vadisinde şöyle buyururken işittim:
Bu gece bana Rabbimden bir elçi geldi. Bana:
– ‘Bu mübarek vadide namaz kıl ve: ‘Hac ile birlikte umreye’ diye niyet
dedi.”
Hac, yapılış biçimi (eda) açısından üç çeşittir:
1. İfrâd Haccı: Umresiz yapılan hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığı için “anlamında olmak üzere bu ad verilmiştir.

Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler, “ifrad haccı” yapmış olurlar. İster mikat sınırı dışında ve ister mikat sınırı içinde ikâmet etsin, herkes ifrad haccı yapabilir.
2. Temmettu’ Haccı: Aynı yılın hac aylarında umre ayrı ihramla ve hac ayrı ihramla yapıldığı zaman, iki ihram arasında, ihramsız, yani ihram yasaklarının bu-lunmadığı yasaksız bir zaman dilimi, umre ile hac arasında hac yasaklarının söz konusu olmadığı serbest bir vakit bulunduğu için bu ad verilmiştir.
Temettü’ haccı; aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra, aynı yıl hac için yeniden ihrama girip hac menâsikini de eda eden uzak bölgelerden gelmiş hacılar, temettü’ haccı yapmış olurlar.
3. Kırân Haccı: Umre ve haccın her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir. Hac ve umre, tek ihramla yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı almıştır.
Umre ve hacca, ikisine birden niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan, aynı ihramla hac Menâsikini de tamamlayan Âfâkiler (Harem dışından gelen kimseler), “kırân haccı” yapmış olurlar .
Kırân haccı yapacak kişi; mikatte yada daha önce, umre ile hacca birlikte niyet edip iki rekat namaz kılar, sonra umre ile birlikte hacca niyet eder. Daha sonra telbi- yede bulunur ve ihramın şartlarını yerine getirir.
Hanefilere göre; bu üç çeşit haccın fazilet bakımından sıralanışı şu şekildedir: 1. Kırân, 2. Temettü’, 3. İfrâd
Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de fazilet; o biçim yada bu bi¬çimde yapılmasından ziyade, edasında gösterilen gayret, samimiyet, huzur, huşu ve ihlas nispetindedir.