Güzel Ahlaklı Olmak

By | 17 Kasım 2014

Güzel Ahlâkın AlâmetleriAbdullah b. Amr (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) çirkinlik sahibi (fâhiş) ve çirkinliğe sürüklenebilen birisi mütefahhiş değildi. Çünkü Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem);
– ‘Doğrusu sizin en iyi olanınız, ahlâk bakımından en iyi olanınızdır
buyurdu.”
Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Doğrusu mümin, ahlâkının güzelliği sebebiyle gündüzleri oruç tutan geceleri de Allah’a ibadetle geçiren kimsenin derecesine ulaşır.”
Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlâk bakımından em güzel olanı ile ailesine iyi davrananıdır.”
Ebu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey, güzel ahlâktan daha ağır değildir. Allah, çirkinlik sahibi kimse ile ahlâksız kişiyi sevmez.”
Ebu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Kıyamet günü Mizana koyulan hiçbir şey, güzel ahlâktan daha ağır değildir. Güzel ahlâk sahibi kimse, bu güzel ahlâkıyla namaz kılan ve oruç tutan kimselerin derecesine/sevabına ulaşır.”
Newâs b. Sem’ân el-Ensârî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e, “birr ile “ism”in ne olduğunu sordum. Bunun Üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Birr iyilik ve hayır, ahlâkın güzel olmasıdır. İsm (kötülük), vicdanı tırmalayan ve insanların bilmesinden hoşlanmadığın şeydir’ diye cevap verdi.”