Gusül ile İlgili Sorular – 6

By | 18 Eylül 2014

Gusülileilgilisorular1. Cuma günü aynı zamanda bayram günü olsa ve aynı gün bir sebeple cünüp olsa; bu durumda bir gusül abdesti alsa sünnet yerine gelmiş olur mu?

Böyle bir durumda hepsinin yerine bir gusül yapsa cuma günü için tavsiye edilen guslü (sünneti) yerine getirmiş olur.

2. Cünüp olan bir kimse hemen yıkanmazsa günahkâr olur mu?

Cünüp olan bir kimse hemen yıkanmaz da, gusletmeyi bir sonraki namaz vaktine kadar tehir ederse günahkâr olmaz.

3. Karı-kocanın aynı yerde birlikte gusletmeleri caiz midir?

Karı-kocanın aynı yerde birlikte gusletmelerinde bir sakınca yoktur.

4. Cünüp olan bir kişi abdest almadan ailesiyle ilişkiye girebilir mi?

Cünüp olan bir kişinin abdest almadan ailesiyle o haliyle ilişkiye girmesinde bir mahzur yoktur.

5. Cünüp bir kimse gusletmeden bir şey yiyip içebilir mi ve neleri yapması haramdır?

Cünüp olan bir kimse gusletmeden ellerini ve ağzını yıkamak suretiyle bir şey yiyip içebilir, bunda bir beis yoktur. Ancak cünüp olan kimse şunları yapamaz, yapması haramdır:
• Namaz kılamaz,
• Kur’an okuyamaz (Ancak dua niyetiyle dua ayetlerini okuyabilir, besmele çekebilir. Şükür niyetiyle elham¬dülillah diyebilir. Kelime-i tevhid okuyabilir.)
• Kur’an’a el süremez, üzerinde ayet yazılı bir kâğıdı tutamaz. Fakat ayrı bir kap veya kılıf içerisinde bulu¬nan Kur’an’ı tutabilir.
• Camiye giremez.
• Kâbe’yi tavaf edemez.