Gusül(boyabdesti)’ün Sünneti

By | 1 Ağustos 2019

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüz­lerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (defi hacet) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişki) da su bulamazsanız o zaman (abdest veya gusül için) temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin). Allah size her hangi bir güçlük yüklemek istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üze­rinizdeki nimetini tamamlamak ister ta ki şükredesiniz.” (Maide 6)

GUSLÜN YAPILIŞI

Meymune -Allah ondan razı olsun- anlatıyor; “Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem’e gusül abdesti için su döktüm. İki veya üç defa ellerini yıkadı. Sonra elini yere veya duvara sürttü, sonra da yıkadı. Daha sonra ağzını çalkaladı ve burnu­na su çekti, yüzünü, iki elini ve başını yıkadı. Sonra vücuduna su döktü, sonra yerinden uzaklaştı ve ayaklarını yıkadı. Ona havlu getirdim. Eliyle (gerek yok) işareti yaptı ve istemedi. (Buhari 266. Müslim 317.)

CÜNÜPLÜK HALİNDE GUSÜL

Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayet edil­miştir.

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: “Erkek kadının (bacakları ve kolları olmak üzere) dört şubesi arasına otu­rup, erkek sünnet yerini kadının sünnet yerine bitiştirdiği vakit gusül vacip olur” buyurdu. (Buharı, Taharet B. 27 S. 76. Müslim, Taharet 346: Tirmizi, Taharet 110: İbn Mace, Taha­ret 609)

İHTİLAM HALİNDE GUSÜL

Hz. Aişe’den -Allah ondan razı olsun- rivayet olunmuş­tur: Ümmü Süleym el Ensarî Rasulullah’a:

Ey Allah’ın Rasulü, hakkı söylemekten Allah Teala haya etmez. Bir kadın uykuda erkeklerin gördüğünü görürse, yıkanacak mı, yıkanmayacak mı? Dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem: “Evet (elbisende) suyu (meniyi) bulursan yı­kan” buyurdu. Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun-: Ben Ümmü Süleym’e yazık sana kadının suyu gelir mi? dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem. “Ey Aişe sağ elin tozlansın, kadı­nın menisi olmaz da, çocuk anne tarafına nerden benzer?” Buyurdu. (Müslim, Taharet 331: Nesei, Taharet 196: Tirmizi, Taharet 113: İbn Mace, Taharet 601)

HAYIZ VE LOHUSALIKTA GUSÜL

Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun- anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’e bir kadın hayızdan dolayı nasıl gusül abdesti alacağını sordu. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem. Ona nasıl yıkanması gerektiğini anlattı ve misk ko­kusuna bandırılmış bir yün veya pamuk parçası al ve onunla temizlen, buyurdu. Kadın nasıl? Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem. “Sübhanallah temizlen” işte! Buyurdu. Bu­nun üzerine ben onu kendime doğru çektim ve “kokulu bir parçayı kan izinin bulunduğu yere sürmesini” söyledim. (Bu­hari 314. Müslim 332.)

Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun- anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem. Ona (hayızdan dolayı) saçını çöz ve yıkan, buyurdu. (İbn Mace 641: Buhari 317: Müslim 1211)