Günahtan Sonra Sekiz Şey Günaha Kefâret Olur

By | 6 Ağustos 2014

hasema

günah işlemekGünahtan Sonra Sekiz Şey Günaha Kefâret Olur
Tevbeye devam ederken günah işleyen bir kimse, hemen o günahın kefâretinin tedariki ile meşgul olmalıdır. Bunun için sekiz delil olduğu din büyüklerinin hâllerinden ve sözlerinden anlaşılıyor.
Bunlar günahtan sonra yapılırsa günaha kefâret olurlar. Dördü kalbde olur: levbe veya tevbede azmetmek. Onu bir daha yapmamayı istemek. Bu günahından dolayı azap göreceğinden korkmak ve dördüncüsü de afvı ümid etmektir.
Dördü de beden iledir: Günahtan sonra, iki rekât namaz kılmak, arkasından yetmiş defa istiğfar etmek, yüz defa Sübhânâlla hi’lÂzîm ve bihamdihî demek ve elinden geldiği kadar sadaka vermek. Bir gün oruç tutmak. Bazı vesikalarda, iyi bir abdest alıp, câ miye girip iki rekât namaz kılmalıdır, diye bildiriliyor. Hadîsi şerifte, «Gizli bir günah işleyince, arkasından gizli olarak iyi bir amel yap, günaha kefâret olsun. Âşikâre günah işleyince, iyiliği de aşikâre yap», buyuruldu. Yalnız dil ile söylenip kalbin karışmadığı istiğfarın faydası çok olmaz. Kalbin istiğfara ortaklığı, korkması ve mağfiret isterken yalvarması ile olup, çekinmek ve utanmaktan ayrılmamasıdır. Bu yapılınca azim gerçekleşmese de, ümidli olunur. Günahtan Sonra Sekiz Şey Günaha Kefâret Olur
Velhâsıl, dille istiğfar edip, kalb bundan gafil olsa da, yine faydasız değildir. Çünkü dil ile istiğfar etmek lüzumsuz konuşmaktan ve sükûttan daha iyidir. Ve yine dil, iyi şeye alışır. Boş, hezeyan ve diğer şeylerden daha çok, istiğfar kelimesini söylemek ister.
Ebû Osman Mağribî’ye bir müridi, «Bazan dilim zikrederken, kalbim zikretmiyor», deyince «Şükret ki, uzvunun biri hizmette bulunduruluyor», dedi. Burada şeytanın aldatması vardır. Sana, «Kalb hazır olmadıktan sonra, dil ile zikir hürmetsizlik olur. O hâlde dil ile de zikretme», der.
İnsanlar şeytana cevap vermekte üçe ayrılırlar: Biri, makbul kimsedir, doğru söylüyorsun deyip, seni kahretmek için kalbimi de hâzır edeyim, der. Bu şeytanın yarasına tuz ekmek olur. Biri zalim olup, doğru söylüyor, dilin kımıldamasından bir fayda gelmez, der. Günahtan Sonra Sekiz Şey Günaha Kefâret Olur
Susar, durur ve akıllılık yaptığım sanır. Aslında ise şeytanın sevdiği i$i yapmış olur. Üçüncüsü ise ortada olup, kalbim hazır olmasa da dil ile zikretmek susmaktan iyidir der. Evet, kalbin de zikretmesi daha iyidir. Nitekim padişahlık sarraflıktan, sarraflık da çöpçülükten iyidir. Padişah olmayan bir kimsenin, sarraflığı da bırakıp çöpçü olması yakışmaz.