Göz Değmesine Karşı (Nazar) Okunacak Dualar

By | 19 Kasım 2014

goz-degmesine-karsi-nazar-okunacak-dualar1. Hadiste: “Nazar, deveyi kazana, insanı mezara sokar.” buyrulmuştur.

ANLAMI: “Allah’ın adıyla. Allahım, bunun sıcaklığını, soğukluğunu ve ağrısını (hastalığını) gider.”

Sonra hastaya ‘kum bi iznillâh’ = Allah’ın izniyle kalk’ denir.

2. İnsanlar, sıradışı veya dikkat çekici hoşa giden bir şey gördüklerinde gözlerinin değmemesi için ‘mâşâ’allah’ demelidir. Nitekim peygamber Efendimiz de hoşuna giden bir şey gördüklerinde öyle derdi.

3. Peygamber Efendimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın kitabında göz değmesini önlemek için sekiz âyet vardır. Bir kimse bu sekiz âyeti evinde okursa o gün o evde bulunanlara insanların ve cinlerin zararı dokunmaz. Yani nazar erişmez. O sekiz âyetin yedisi Fâtiha sûresi, sekizincisi de Âyetü’l-Kürsî’dir.”

4. Tâbiîn’in büyüklerinden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı Kalem sûresinin 51. ve 52. âyetlerini okurdu. O âyetler şöyledir:

(.Kalem, 68/51-52)

5. Peygamber Efendimiz(sav), torunlarıv Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e (ra) göz değmemesi için şu duayı okumuşlardır:

ANLAMI: “Her uğursuz şeytanın ve kötü gözlerin şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

6.Sa’d bin Hakim isimli sahabi de Hz Peygamber’in (sav) göz değmesine karşı şu duayı okuduğunu rivayet etmektedir:

ANLAMI: “Allahım, bunu mübarek kıl, zarar vermesine izin verme.”

değmesine karşı şu duayı okuduğunu rivayet etmektedir: