Gençleri Yabancı Dil Öğrenimine Teşvik Etmek

By | 11 Temmuz 2014

feraceler

 

kötü konuşmakResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ashabının gençlerinden yabancı dil öğ­renmelerini istemiş ve onları buna teşvik etmiştir. Sahih rivayetlerde geçtiği üzere Zeyd bin Sabit’ten Yahudilerin dilini öğrenmelerini emretmiş yine aynı şekilde kendisinden Süryanice’yi de öğrenmesini istemiştir. Zeyd bin Sabit radıyallâhu anh diyor ki: “Allah’ın izni ile on beş gün geçmeden çok güzel bir şekilde mektup yazacak kadar onların dilini öğrendim.

Resûlullah’a sallallâhu aleyhi vesellem Yahudilerden bir mektup geldiğinde onu ben okurdum. Yine on yedi gün içinde de Süryanice’yi öğrendim.”

Açıklama:

Bugün gençlerin yabancı dil öğrenmeleri yaklaşık on altı seneyi bulmak­tadır. İlkokul, orta okul, lise ve üniversite bitene kadar on altı yıl geçmektedir. Resûlullah’ın üniversitesinde ise Zeyd b. Sabit on altı günde öğrenmiştir. İşte bu Allah’ın onlara bereketidir ve mü’minlere yönelik fazlıdır.

Aynı şekilde Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- sahabisinin çocuklarının Arapça yazı yazmayı öğrenmelerini ve Arapçayı güzel kullanmalarını isterdi. O Arapça ki, Kur’an ve hadis ilimlerinin dilidir. Ne zaman ki bir kişi Arapça’yı çok iyi öğrenirse işte ancak o zaman Islami ilimlerde bilgi sahibi olabilir. Zira İslam’ın dili Arapça’dır.

Resûlullah’ ın -sallallâhu aleyhi vesellem- Arap dilini öğrenmeye ve yazmaya verdiği önemden dolayıdır ki, Bedir savaşında esir alınanların serbest bırakılmalan ancak Arap dilini güzel bir şekilde müslümanlara öğretmeleriyle mümkün olmuştu.

İbn-i Sad der ki: “Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- Bedir günü yetmiş ki­şiyi esir almıştı. Mekke ehli okur yazardı. Medineliler ise yazmayı bilmiyorlardı. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- Mekkeli esirlerin her birine durumlarına göre belirli miktarda fidye tayin etmişti. Yanında fidye verecek imkanı olmayanlar ise Medinelilerden on çocuğa okuma yazma öğrettikten sonra serbest bırakılıyor­lardı.”