Gece Okunacak Dua

By | 10 Temmuz 2014

feraceler

peygamber efendindimizin doğduğu gece

 Gece Okunacak Dua

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz gece uyandığı zaman aşağıdaki duayı okurdu:

Rabbiğfir ver-ham vehdi lis-sebîli’l-akvem.

Anlamı:Rabbim,beni bağışla,bana merhamet eyle,beni mutedil bir yola hidayet et.

Hz. Âişe(r.anha)validemiz,Peygamber(s.a.v) Efendimizin geceleyin uyandığında şu duayı da okuduğunu söylemiştir:

Lâilahe illallâhul Vâhidul Kahhâr,Rabbüs-semâvâti vel-ardı ve mâ beynehümel-Azîzü’l-Ğaffâr.

Anlamı:Kahhar ve Vâhid olan Allah’tan başka ilah yoktur.O,yerlerin ve göklerin ve bu ikisi arasındakilerin Aziz ve Ğaffar olan Rabbidir.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,gece yatağında bir taraftan diğer tarafına dönerken şöyle dua ederdi:  Gece Okunacak Dua

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melce ve lâ mencâ minke illâ ileyke âmentü bi-kitâbikel-lezî enzelte ve nebiyyikel-lezî erselte.

Anlamı:Allah’ım,nefsimi sana teslim ettim,yüzümü sana çevirdim,işlerimi sana emanet ettim,sırtımı sana dayadım.Senin rahmetinden ümitvarım,gazabından da korkuyorum.Senin ikabına karşı,senden başka ne sığınılacak yer var,ne de kurtarıcı.İndirdiğin Kitab’a gönderdiğin peygamber(aleyhisselâtu vesselam)’a iman ettim.,

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Yatağına girdiğin zaman bu duayı oku.Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan,fıtrat üzere ölmüş olursun.Şayet sabaha erersen hayır bulursun.”

Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âvânâ fekem mimmen lâ kâfiye lehû velâ mü’vî.

Anlamı:Bizi yedirip içiren,ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah’a hamd olsun.İhtiyacını görecek,barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var.

Hz. Âişe(r.anha) anlatıyor:

“Hz.Peygamber(s.a.v) yatağına girdiği zaman ellerine üfleyip “Muavvizeteyn’i”

(Felak ve Nas surelerini) ve Kul hüvallâhu ahad’ı okur,ellerini yüzüne ve vücuduna sürer,bunu üç kere tekrar ederdi.Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.”

Peygamber(s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:  Gece Okunacak Dua

“Kim gece uyanıp şu duayı okur ve “Rabbim beni affet!”der veya dua ederse duasına cevap verilir.Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı da kabul edilir:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh,lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ  külli şey’in kadîr,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Anlamı:Allah’tan başka ilah yoktur,O birdir,ortağı yoktur.Mülk O’nundur,hamd de O’na aittir,O her şeye kadirdir.Hamd Allah’a aittir,Allah münezzehtir,Allah büyüktür,bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah’tandır.

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke Allâhümme ve bi-hamdike estağfiruke li-zenbî ve es’elüke rahmeteke Allâhümme zidnî ilmen ve lâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke entel-Vehhâb.

Anlamı:Allah’ım!Senden başka ilah yoktur.Seni hamdinle tenzih ederim.Günahım için affını dilerim,rahmetini talep ederim.Allah’ım,ilmimi arttır,bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma.Katından bana rahmet lütfet.Sen lütfedenlerin en cömerdisin.