Gece Gündüz Konuşmamak ile İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

çok konuşmakHz. Ali (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in şu sözü hafızamdadır:

Ergenlik çağına geldikten sonra yetimlik yoktur. Gece-gündüz susmak da yoktur.”

(Ebu Dâvud, Vesaya 9 (2873)

Kays b. Ebi Hâzim (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Ebu Bekr (radıyallâhu anh), Büceyle kabilesinin Ahmes kolundan Zeyneb adında bir kadının yanma girmişti. Derken onun konuşmadığını gördü. Orada bulunanlara:

– ‘Bu kadının nesi var ki konuşmuyor?’ diye sordu. Onlar:

– ‘Konuşmayarak/susarak hac yaptı’ dediler. Ebu Bekr, kadına:

– ‘Konuş, çünkü konuşmamak helal olmaz. Bu tür konuşmamak, cahiliye davranışındandır’ dedi.

Bunun üzerine kadın konuştu.”

(Buhârî, Menakıbu’l-Ensar 26)

(Hattâbî der ki: “Devamlı surette susmak, cahiliye ibadet tarzındandır. İslam gelince, müslümanlar bu tür susma şeklinden yasaklandılar, konuşmakla ve hayır hususlarında söz söylemekle emrolundular.”)