Gayb Nedir ?

By | 11 Mart 2014

gayb nedir

Gayb nedir ile  ilgili Ayet: “O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hâzinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.) Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.” (Cin; 26,27)

Gayb nedir ile ilgili Hadis: Kıyamet insanlar için zamanı ve mahiyeti meçhul bir olaydır. Ancak Peygamber Efendimiz, gaybî konulardaki bilgisi sayesinde, kıya­metin alametlerini bize bildirmiştir: “…İlim kaldırılır, bilgisizlik ve fitne yayılır, öldürme çoğalır.” (Buhari)

Gayb nedir ile ilgili Hikâye: Gayb Yağmuru

Bir gün Resûlullah (sav) bir dostunun cenazesinin defni için mezarlı­ğa gitmişti. Mezarlıktan dönüp Hz. Âişe’nin (ra) yanına gelince Hz. Âişe ellerini Resûlullah’ın (sav) yüzüne, saçına, yakasına ve göğsüne sürdü. Bunun üzerine Resûlullah (sav): “Böyle ne arıyorsun?” diye sordu.

Hz. Âişe: “Bugün hava bulutluydu sen mezarlıktayken yağmur yağdı. Fakat hiç ıslanmamışsın, hiçbir yerinde yağmurun eseri yok. ” dedi.

Resûlullah (sav) bunun üzerine: “O sırada başına ne örtmüştün?” di­ye sordu.

Hz. Âişe: “Senin ridanı başıma örtmüştüm.” deyince Allah’ın, Resulü: “Ey temiz kadın bu yüzden senin gözüne gayb yağmuru göründü. O gör­düğün yağmur bu gökten ve bu buluttan değil başka gökten, başka bu­luttandır.” dedi.