Hz Eyüp’ün Nesebi ve Gençliği

By | 11 Mart 2014

hz eyüp nesebi ve gençliği

Hz Eyüp’ün Nesebi ve Gençliği mal mülk ve zenginlik içinde geçmiştir. Hz Eyüp’ün Nesebi ve Gençliğinde sahip olduğu bu zenginlik peygamber dedelerinin duaları ve Allah’u telanın bir ikramıdır. Hz Eyüp’ün Nesebi ve Gençliği şu şekildedir;

Hazreti Eyyûb, Hazreti İshak’ın oğlu Iys evlâdındandır. Babası Mus bin Ravil veya Razıh bin Iys’dir. Annesi, Hazreti Lût’un neslinden idi. Hanımı Rahîme, Hazreti Yusuf’un oğlu Efrahim’in kızıdır. Eyyûb aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel gözlü, geniş göğüslü, kısa boyunlu ve adaleli kollu idi. Allahü Teâlâ Hazreti Eyyûb’a, dedesi Hazreti İshak’ın duâsı bereketiyle çok mal ve servet verdi. Sürü sürü hayvanlar, bağlar,  bahçeler ve çok evlât ihsan etti. Şam civarında Beseniyye mevkiindeki çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. Hizmetçilerinin, tarla ve hayvanlarının çokluğu bakımından asrında bir benzeri yoktu. Servetinin çokluğu, onu,  Allah yolundan hiçbir zaman alıkoymadı. Çok ibadet ederdi. Yetimlere dullara bakar, misafirsiz sofraya oturmaz, yoksullara yardımda bulunurdu. Çıplakları giydirir, dulları korurdu.Eyyûb aleyhisselâma,Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olduğu bildirildi. Onları  Allah’u Teâlâya iman ve ibadete çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. İlâhî vahye mazhar bir peygamber olduğu, Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle bildirilmektedir:
(Biz, Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakûb’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a  ve Süleyman’a da vahyetmiştik.)[Nisâ 163]
(Biz ona, İshak ile Yakûb’u ihsan ettik ve her birini hidayete, nübüvvete erdirdik. Daha evvel de Nuh’u ve onun neslinden Davud’u, Süleyman’ı,
Eyyûb’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u hidayete, nübüvvete kavuşturduk. Biz, iyi hareket edenleri işte böyle mükâfatlandırırız.) [En’âm 84]