Gasp ile İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

gasp-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim yeryüzünden haksız yere bir şeyi alırsa kıyamet günü o aldığı şeyle birlikte yedi kat yerin dibine geçirilir.”
(Buhârî, Mezalim (13)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse, hakkı olmadığı halde yeryüzünden bir karış toprak alırsa Allah kıyamet günü o aldığı şeyi yedi kat yerin dibine kadar onun boynuna sarar.”

(Müslim, Müsakat 141 (1611)

(Gasp: Başkasının malını zulmen ve zorla almaktır. Gasp, sadece arazi ile ilgili olarak kullanılmayıp her çeşit malın zulmen alınmasıdır. Konu ile ilgili hadis de, arazi ile ilgili gasbı anlatmaktadır.

Hadisin metninde geçen “şibr” (=bir karış) kelimesiyle; zulmen alınan şeye terettüp ettirecek cezaya maruz kalmada alman şeyin, az yada çok olmasının fark etmediğine işaret edilmiştir.

“Boynuna dolandırılır”dan kasıt; gasbedilen şeyin, gasbedenin boynuna bir halka olarak konmasıdır. Tabii ki bunu taşımaya gücü yetmeyecek ve dolayısıyla da o gasbı sebebiyle ona azap edilecektir.

“Yedi kat yer”, gökler gibi tabakalar halindedir.

Görüldüğü üzere İslam dini; kişilerin, mal ve mülk edinebileceklerini, bu mal ve mülküne kimsenin zarar veremeyeceğini, velev ki zarar verilmiş olsa yada gasbedilmiş olsa dünyevi bir ceza verilmese bile kıyamet günü o kimsenin mutlaka cezalandırılacağını belirtmektedir.)