Ganimet Malından Bir Şey Çalmak

By | 7 Aralık 2014

ganimet-malindan-bir-sey-calmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) aramızda kalkıp konuşma yaptı, ganimet malına ihanet etmeyi dile getirdi ve bunun çok büyük günah olduğuna işaret etti, sonra da:

– ‘Kıyamet günü sizden birisi, boynunda meleyen bir koyunla (veya) boynunda kişneyen bir atla gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana yardım et’ diye karşıma çıkmasın. Ben, ona: ‘Sana gerekeni tebliğ ettim, artık senin için şimdi bir şey yapamam’ derim.

Yine boynunda böğüren bir deveyle gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana yardım et’ diye karşıma çıkmasın. Ben, ona: ‘Sana gerekeni tebliğ ettim, artık senin için şimdi bir şey yapamam’ derim.

Yine boynunda altın ve gümüş gibi bir şeylerle gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana yardım et’ diye karşıma çıkmasın. Ben, ona: ‘Sana gerekeni tebliğ ettim, artık senin için şimdi bir şey yapamam’ derim.

Yine boynunda dalgalanan bir kumaşla gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana yardım et’ diye karşıma çıkmasın. Ben, ona: ‘Sana gerekeni tebliğ ettim, artık senin için bir şey yapamam’ derim’ buyurdu.”

(Buhârî, Cihad 189; Müslim, İmaret 24 (1831)

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve seliem)’in yükünün başında kendisine “Kirkira” adı verilen bir kimse vardı. Derken bu kimse öldü.

Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘O şimdi cehennemdedir’ buyurdu.

Bunun üzerine bu adama bakmaya gittiler, bir de baktılar ki adamın üzerinde ganimet malından çalınmış bir aba olduğunu gördüler.”

(Buhârî, Cihad 187; İbn Mâce, Cihad 34 (2849); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/217)