Fatiha-i Şerife’yi Okumanın Fazileti

By | 15 Eylül 2014

DualarinkabuledildigizamanlarFatiha-i Şerife’yi Okumanın Fazileti:

Hz. Ali (r.a) dan nakledilen bir Hadisi şerifte Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur: “Fatihatül kitap (Kuran-ı Kerimin başı olan Fatiha Suresi) Arşın altındaki bir hâzineden indirilmiştir.”

Kim Fatihayı ihlas üzere her gün bir defa okusa dünya ve ahirete ait işlerde kolaylık elde eder. Yine her gün okuyan bütün bela ve musibetlerden korunur.

Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah’u Teala o kimseye hayırlı kapılar açar.
Her kim Fatiha-ı Şerife’nin her ayetini, besmeleyi ve amini 100’er defa okursa her türlü haceti yerine gelir, okunmadan evvel önce 100 istiğfar, 100 salatü selam sonra fatiha-i Şerife’nin her ayeti 100’er kere okunduktan sonra 100’de salavat çekilerek biter. Böylelikle 1.000 teşbih olur. Sıkıntı ve belayı def eder. Ancak Allah’u Teala Hazretleri’nin razı olduğu işlerde okunmalıdır. (Razı olmadığı işlerde okunmamalıdır.)

Fatiha Suresi zehire şifadır. Fatiha-ı şerifeye “suretüş-şifa” (şifa suresi) ve şifa ismi verilmiştir.
Nitekim Ebu Saidil Hudri’den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bizi otuz atlıdan müteşekkil (meydana gelen) bir müfreze (küçük askeri birlik) olarak gönderdi.

Araplardan bir kavmin yanma gittik ve bizi misafir etmelerini istedik, onlar misafir etmeyi kabul etmediler. Sonra onların efendileri (reisleri) ısırıldı.

Yani onu akrep soktu hemen bize gelerek içinizde akrep sokmasını okuyup da iyi edecek bir kimse var mı? Diye sordular. Ben de evet ben varım. Ancak otuz koyun almadan bu işi yapmam, dedim. Onlar da biz size otuz koyun veririz dediler. Ben de ona yedi kere fatiha okudum hemen iyileşti . Koyunları aldık fakat içimize bir şüphe geldi, onun için koyunlara hiç dokunmadan Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) geldik ve hadiseyi aynen kendisine anlattık. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vessellem) “Sen onun (Fatiha)nm bu kadar etkili bir dua olduğunu nasıl bilebildin, o koyunları bölüşün sizinle beraber bana da bir hisse ayırın” buyurdu.

Her kim ağrıyan bir yerine eline koyarak hiç nefes almadan yedi defa Fatiha Suresini okursa allah’ın izniyle şifa bulur.