Fakir Borçluya Mühlet Vermek

By | 11 Kasım 2014

rüyada fakirlik görmekEbu Katâde (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Her kim, Allah’ın, kıyamet gününün dehşetinden kendisini kurtarmasından memnun kalırsa eli darda olan borçluya nefes aldırsın yada alacağı borcu indirip yapsın’ buyururken işittim.”
Hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin sırf Allah’ın rızasını kazanmak ve din kardeşinin sıkıntısını gidermek amacıyla karşılıksız borç vermeye karz-ı hasen denir.
Ödünç alınan bir malın ödenmesi misliyle olur. ‘Kıyemîyat’ adı verilen ve piyasada benzeri bulunmayan veya bulunsa da ölçü ve değerce farklı olan mallar arasında karz muamelesi yapılmaz.
Karzın rüknü icâb ve kabul ile bu esnada malın tesliminden ibarettir. Karz akdinin sıhhatli olabilmesi için, tarafların akıllı ve mümeyyiz olması; piyasada misli olan malın bulunması, karz muamelesi esnasında herhangi bir menfaatin şart koşulmaması gereklidir. Ödünç veren kişinin, verdiği bu ödünç sebebiyle müstakrizden bir menfaat talebi haramdır. Çünkü karzm karşılığında fazla bir şey istemek faizdir. Ancak ödünç alan kimse dilerse ödünç veren kimseye herhangi bir şarta dayalı olmaksızın hediye verebilir, ikramda bulunabilir.