Ezan Okunurken Mescitten Çıkmak

By | 4 Aralık 2014

Mescitte Yapılacak ZikirlerEbu’ş-Şa’sâ’ (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam, mescitten kalkıp gitti. Ebu Hureyre onu mescitten çıkıncaya Kadar gözüyle takip etti. Sonra da:

– ‘Doğrusu şu adam, (ezan okunduğunda mescitten çıkıp gitmekle) Ebu’l-Kâsım (sallallâhu aleyhi ve sellem)’ın (sünnetine) isyan etti’ dedi.”
Müslim, Mesacid 258 (655); Ebu Dâvud, Salat 42 (536); Tirmizî, Salat 150 (204); Nesâî, Ezan 40; îrrt Mâce, Ezan 7 (733); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/541)

(Hadisin zahiri, ezandan sonra mescitten çıkmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Hanefilere ve Şafiilere göre, ezan okunduktan sonra namazı kılmadan mescitten çıkıp gitmek mekruhtur.

Hanefî alimlerinden İbnü’l-Hümam “Fethu’l-Kadîr” isimli eserinde “ezandan sonra mescitten çıkıp gitmenin mekruh oluşu bir takım şartlara bağlıdır” diyor.

Ancak bu şartlar gerçekleşirse o zaman mescidi terk etmek mekruh olur. Bu şartlar şunlardır:

1. Namazı kılmadan çıkıp giderse,

2. Başka bir cemaate yetişmek niyeti olmadan giderse,

3. Terk ettiği mescit kendi mahallesinin mescidi olursa,

4. Kendi mahallesinin mescidinde namaz kılındığı halde içinde bulunduğu mescidi terk ederse. Ama henüz mahallesinin mescidinde namaz kılınmamışsa o zaman bulunduğu mescidi terk ederek mahallesinin mescidine gitmesi caizdir, gitmemesi ise daha evlâdır.

5. Bütün bunlar mazereti olmayan kimseler içindir. Fakat abdest almak gibi bir mazeretle ve tekrar dönmek niyetiyle veya daha önce namazını kıldığı için mescidi terk eden kimse hakkında mekruhluk söz konusu değildir. Yolcu olup cemaati bekleyememe, hasta bakıcı olup acil durumda olanlar gibi kimselerin namazı kılıp çıkmalarında bir sakınca yoktur.)