Ezan ile İlgili Sorular

By | 23 Eylül 2014

Ezan-ile-ilgili-sorular1. Namaz için ezanın ve kametin hükmü nedir?

Cemaat ile kılınan beş vakit namazın ve cumanın edası için ezan da kamet de sünnettir. Ezan vaciptir diyenler de olmuştur. Bunun için günah hususunda vacip gibidir. Fakat sahih olan ise, gerçekten ezanın sünnet-i müekkede oluşudur ki, bütün meşâyih, bu görüştedir. Ve ezan, sünnet-i kifayedir. Yani bir beldede okunduğunda diğerlerinin üzerinden sakıt olur. Yalnız farz namazlar için okunmakta olan kamet, beş vakit namazın ve cumanın sünnetidir. Bunların dışında kalan; sünnet, vitir, nafile, teravih ve bayram namazları gibi namazlar için ezan ve kamet sünnet değildir. Ezan vaktin sünneti değil, farz namazların sünnetidir. Bundan dolayı kaza namazları için de okunur.

2. Öyle ise; vitir, sünnet, nafile, teravih, bayram namazları ile nezredilmiş namazlar, cenaze namazı, istiska, korku, küsuf namazları için ezan okumak gerekir mi?

Gerekmez.

3. Kadınlar namaz için ezan okur mu, kamet getirir mi?

Kadınlar, namaz için ezan okumazlar, kamet getirmezler. Kendi aralarında cemaatle namaz kılsalar bile ezan okumazlar, kamet getirmezler. Fakat bunlar namazlarını ezanlı ve kametli kılarlarsa, namazları caizdir amma onlar günahkâr olur.

4. Seferi ve mukim olan kimse, evinde kıldığı namaz için ezan okur mu?

Seferi ve mukimin evinde kıldığı namazlar için ezan okuması menduptur.

5. Vaktinden önce ezan okumak caiz midir?

Sabah namazı hariç, vaktinden önce ezan okumak caiz değildir. İmam-ı Azam’a göre sabah ezanı dâhi eğer önce okunursa vakti girince yeniden okunması gerekir. Zira ezan, vaktin tekerrürü ile tekerrür eder. Vaktinden önce kamet getirmek de caiz değildir.

6. Ezan okumaya ehil olmak için gerekli olan nedir?

Ezan okumaya ehil olabilmek için, namazların vaktini ve kıblenin cihetini bilmek gerekir.