Ezan ile İlgili Sorular – 7

By | 23 Eylül 2014

Ezan-ile-ilgili-sorular1. Kamet getirilirken içeri giren kimse ne yapmalı?

Müezzin kamet getirirken içeri giren kimsenin ayakta beklemesi mekruh olur. Bu kimse oturur ve müezzin “hayye alel felah”a gelince namaza kalkar.

2. Saf tutmak için ne zaman ayağa kalkılır?

Müezzin “hayye alel felah” demeye başlayınca imam da cemaatte ayağa kalkar. Eğer imam safların bulunduğu taraftan girerse, her safı ileri geçtikçe o saf ayağa kalkar. Eğer imam ön taraftan girerse, cemaat imamı gördüğü zaman hep birlikte ayağa kalkar.

3. İmam, tekbiri ne zaman alır?

îmam, müezzin “kad kâmetissalâh” derken tekbirini alır. Sahih ve uygun olan budur.

4. Müezzine icabet gerekir mi ve nasıl icabet edilir?

Ezanı duyan kimsenin müezzine icabet etmesi gerekir. İcabet; müezzin ne söylemişse onu aynen tekrarlayıp söylemektir. Ancak müezzin “hayye ales salâh” derken dinleyen kimsenin “lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demesi, “hayye alel felah’ derken, “mâşâallâhu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekûn” de mesi. Keza, müezzin sabah ezanında “essalâtü hayrun minen nevm” dediği zaman da dinleyen kimse; “sadakte ve berirte der.

Ayrıca kamete icabet de müstehaptır. Kamette de müezzı nin sözlerini tekrar eder ve müezzin “kad kâmetissalâh” dedi ğinde ise dinleyen kimse; “ekâmehallâhu ve edâmehallâh der.

5. Ezan ve kameti dinleyen kimse başka bir şeyle meşgul olur mu?

Yürürken ezanı işiten kimsenin evla olanı bir müddet durması ve ezana yukarıdaki şekilde icabet etmesidir. Ayrıca; ezan ve kameti dinleyen kimsenin, bunların arasında konuşması, icabetten başka bir şeyle meşgul olması ve Kur’an-ı Kerim okuması uygun olmaz. Uygun olanı Kur’an okumayı kesip, ezan ve ikameti dinlemek, usulünce onlara icabet etmektir.